Op 9 Februarie 2018 het 30 van Hoërskool Cradock se leerders die voorreg gehad om ‘n noodhulp-inligtingsessie by te woon. Die sessie is aangebied deur die span van Langamed, ‘n privaat ambulansdiens van Cradock. Die doel van hierdie sessie was om die noodhulpspan te bemagtig om ‘n verskeidenheid algemene sportbeserings te behandel.  Tydens hierdie sessie het elke leerder ook die geleentheid gehad om hulle nuwe kennis prakties toe te pas.

Hoërskool Cradock is besonders trots op hierdie groep leerders, die grootste aktiewe noodhulpgroep uit die omliggende skole. Daar is huidiglik ongeveer 70 leerlinge in die noodhulpspan van Hoërskool Cradock. Ses CHS leerders het reeds in 2017 hul Vlak 1 kwalifikasies ontvang. Drie leerlinge het ook reeds hul Vlak 3 kwalifikasies behaal en twee van hierdie leerders het op 9 Februarie gehelp om die ander leerders op te lei.  Hierdie is ‘n pragtige getuienis van die leerders se toewyding tot noodhulp, aangesien leerders alle kursusse na ure en op eie onkoste bywoon en voltooi.

Baie dankie aan Hugo Barendse en die Langamed-span vir hul wonderlike ondersteuning en die belegging wat hulle maak in die lewens van CHS leerders!